Menu uit cambas 2024
WAT TE DOEN VANDAAG

KALENDER VAN EVENEMENTEN HET HELE JAAR

Menu uit cambas 2024
FEESTEN Kalender

ALLE PARTIJEN - ALLE KAMERS

Menu uit cambas 2024
Autoverhuur

Alle soorten voertuigen te huur

Menu uit cambas 2024
Bootverhuur

Motorboten en zeilboten voor dagcharter

Ibiza feestjes
BOOT PARTIJ IBIZA

DE BESTE BOOTFEESTJES

Menu uit cambas 2024
Hotel boeken

Hotels en appartementen op Ibiza

Menu uit cambas 2024
MAGAZINE IBIZA

de meest interessante berichten

Menu uit cambas 2024
MENU VAN VANDAAG

Dagelijks BIJGEWERKT

Menu uit cambas 2024
VIP TABLE-diensten

reservering van tafels en VIP-services

Menu uit cambas 2024
WAT TE DOEN VANDAAG

KALENDER VAN EVENEMENTEN HET HELE JAAR

Menu uit cambas 2024
FEESTEN Kalender

ALLE PARTIJEN - ALLE KAMERS

Menu uit cambas 2024
Autoverhuur

Alle soorten voertuigen te huur

Menu uit cambas 2024
Bootverhuur

Motorboten en zeilboten voor dagcharter

Ibiza feestjes
BOOT PARTIJ IBIZA

DE BESTE BOOTFEESTJES

Menu uit cambas 2024
Hotel boeken

Hotels en appartementen op Ibiza

Menu uit cambas 2024
MAGAZINE IBIZA

de meest interessante berichten

Menu uit cambas 2024
MENU VAN VANDAAG

Dagelijks BIJGEWERKT

Menu uit cambas 2024
VIP TABLE-diensten

reservering van tafels en VIP-services

Identificatie en eigendom

In overeenstemming met artikel 10 van wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, presenteert de houder zijn identificatiegegevens:

Doel:

Het doel van de Website is: Toeristische informatie, commerciële gids en diensten.

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de Website verleent u de voorwaarde van Gebruiker en impliceert de volledige aanvaarding van alle clausules en gebruiksvoorwaarden die op de pagina's zijn opgenomen:

Als u niet tevreden bent met elk van deze clausules en voorwaarden, dient u de Website niet te gebruiken.

Toegang tot de Website impliceert op geen enkele manier het begin van een commerciële relatie met de Eigenaar.

Via de Website faciliteert de Eigenaar de toegang tot en het gebruik van verschillende inhoud die de Eigenaar en/of zijn medewerkers via internet hebben gepubliceerd.

Voor dit doel bent u verplicht en verplicht u zich ertoe GEEN inhoud van de website te gebruiken voor illegale doeleinden of effecten, verboden in deze juridische kennisgeving of door de huidige wetgeving, schadelijk voor de rechten en belangen van derden, of die op enigerlei wijze kan het normale gebruik van inhoud, computerapparatuur of documenten, bestanden en alle soorten inhoud die is opgeslagen op computerapparatuur die eigendom is van of is gecontracteerd door de Eigenaar, andere gebruikers of een internetgebruiker, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, verslechteren of voorkomen.

beveiligingsmaatregelen

De persoonlijke gegevens die u aan de Eigenaar verstrekt, kunnen al dan niet worden opgeslagen in geautomatiseerde databases, waarvan het eigendom exclusief overeenkomt met de Eigenaar, die alle technische, organisatorische en beveiligingsmaatregelen op zich neemt die de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de informatie die daarin is opgenomen, garanderen. in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming.

Houd er echter rekening mee dat de beveiligingsmaatregelen van computersystemen op internet niet volledig betrouwbaar zijn en dat de houder daarom niet kan garanderen dat er geen virussen of andere elementen zijn die wijzigingen in de computersystemen kunnen veroorzaken. ticos (software en hardware) van de Gebruiker of in zijn elektronische documenten en bestanden die daarin zijn opgenomen, hoewel de Houder alle nodige middelen inzet en de nodige beveiligingsmaatregelen neemt om de aanwezigheid van deze schadelijke elementen te voorkomen.

Verwerking van persoonlijke gegevens

U kunt alle informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die de Eigenaar verzamelt raadplegen op de pagina van Privacybeleid .

Bestanden

De Eigenaar heeft de informatie, multimedia-inhoud en materialen op de Website verkregen van bronnen die hij betrouwbaar acht, maar hoewel hij alle redelijke maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de informatie correct is, garandeert de Eigenaar niet dat deze juist is. , compleet of bijgewerkt. De Eigenaar wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor fouten of weglatingen in de informatie op de pagina's van de Website.

Het is verboden om via de Website illegale of ongeoorloofde inhoud, computervirussen of berichten te verzenden of te verzenden die in het algemeen de rechten van de Eigenaar of derden aantasten of schenden.

De inhoud van de Website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag in geen geval worden gebruikt of beschouwd als een verkoopaanbod, een verzoek om een ​​aankoopaanbod of een aanbeveling om enige andere handeling uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk aangegeven.

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website, de links of de via de Website verkregen informatie te wijzigen, op te schorten, te annuleren of te beperken, zonder voorafgaande kennisgeving.

De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie op de Website of die op de sociale netwerken van de Eigenaar.

Cookiebeleid

De Eigenaar verkrijgt en bewaart de volgende informatie over de bezoekers van de Website:

Links naar andere websites

De Eigenaar kan u door middel van links toegang verschaffen tot websites van derden met als enig doel u te informeren over het bestaan ​​van andere informatiebronnen op internet waarin u de op de Website aangeboden gegevens kunt uitbreiden.

Deze links naar andere websites veronderstellen in geen geval een suggestie of aanbeveling voor u om de bestemmingswebpagina's te bezoeken, die buiten de controle van de Eigenaar liggen, dus de Eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites of voor het resultaat je krijgt door de links te volgen. Evenzo is de Eigenaar niet verantwoordelijk voor de links op de gelinkte websites waartoe hij toegang biedt.

Het tot stand brengen van de link impliceert in geen geval het bestaan ​​van relaties tussen de Eigenaar en de eigenaar van de site waar de link is geplaatst, noch de aanvaarding of goedkeuring door de Eigenaar van de inhoud of diensten ervan.

Als u een externe website bezoekt via een link op de Website, dient u het privacybeleid van de andere website te lezen, dat kan verschillen van dat van deze website.

intellectueel eigendom

Alle rechten zijn voorbehouden.

Elke toegang tot deze Website is onderworpen aan de volgende voorwaarden: de reproductie, permanente opslag en verspreiding van de inhoud of elk ander gebruik met een openbaar of commercieel doel is uitdrukkelijk verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eigenaar.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie en diensten die via de Website zijn opgenomen of beschikbaar zijn, kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. De Eigenaar brengt periodiek verbeteringen en/of wijzigingen aan in de informatie en/of de Diensten die hij op elk moment kan doorvoeren.

De houder verklaart of garandeert niet dat de services of inhoud worden onderbroken of dat ze geen fouten bevatten, dat de defecten zijn gecorrigeerd of dat de service of server die deze beschikbaar stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten niettegenstaande dat de houder alles in het werk stelt om dergelijke incidenten te voorkomen.

De Eigenaar wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbrekingen of een storing van de Diensten of inhoud die op internet wordt aangeboden, ongeacht de oorzaak ervan. Evenzo is de Eigenaar niet verantwoordelijk voor netwerkstoringen, bedrijfsverliezen als gevolg van genoemde storingen, tijdelijke stroomstoringen of enige andere vorm van indirecte schade die aan u kan worden toegebracht door oorzaken buiten de controle van de Eigenaar.

Alvorens beslissingen en/of acties te nemen op basis van de informatie op de Website, raadt de Eigenaar aan om de ontvangen informatie te controleren en te vergelijken met andere bronnen.

jurisdictie

Deze juridische kennisgeving wordt volledig beheerst door de Spaanse wetgeving.

Zolang er geen andere regel is die anders verplicht, komen de partijen overeen om voor alle vragen die rijzen over de interpretatie, toepassing en naleving van deze juridische kennisgeving, evenals de claims die kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan, voor te leggen aan de rechters en rechtbanken. van de provincie van de Balearen, waarbij uitdrukkelijk afstand wordt gedaan van enige andere jurisdictie die daarmee overeenkomt.

Contact

Als u vragen heeft over deze juridische kennisgeving of een opmerking wilt maken over de website, kunt u een e-mail sturen naar het adres: info@ideasibiza.es

JURIDISCHE MEDEDELING

Deze juridische kennisgeving regelt het gebruik van de internetportaalservice met https://welcometoibiza.com Wiens verantwoordelijke voor identificatiedoeleinden is:

• Verantwoordelijk: Ideeën Ibiza Advertising SL
• NIF: B72968951
• Adres: Carrer Pintor Wil Faber, nº2, Puig Manyá, 07819, Balearen.
• Telefoon: (+ 34) 639 61 68 95

wetgeving

Over het algemeen zijn de relaties tussen Ideas Ibiza Publicidad SL en de gebruikers van haar telematicadiensten, aanwezig op het web, onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie.
De partijen doen uitdrukkelijk afstand van de jurisdictie die met hen overeenkomt en onderwerpen zich uitdrukkelijk aan de rechtbanken en tribunalen van de Balearen om elk geschil op te lossen dat zou kunnen ontstaan ​​bij de interpretatie of uitvoering van deze contractuele voorwaarden.

Inhoud en het gebruik

De gebruiker wordt geïnformeerd en aanvaardt dat toegang tot deze website op geen enkele manier het begin van een commerciële relatie met Ideas Ibiza Publicidad SL inhoudt.
De eigenaar van het web identificeert zich niet met de meningen van zijn medewerkers. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen aan te brengen die het nodig acht op zijn website, waarbij het de mogelijkheid heeft om zowel de inhoud als de diensten die erdoor worden aangeboden en de manier waarop ze worden gepresenteerd of gelokaliseerd op hun servers te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.

intellectueel eigendom

Deze website en de inhoud die deze bevat, worden beschermd door wetten op het gebied van intellectueel eigendom. Ze mogen niet worden geëxploiteerd, gereproduceerd, verspreid, gewijzigd, openbaar gecommuniceerd, overgedragen of veranderd. Toegang tot deze website verleent gebruikers niet het recht of eigendom van de intellectuele eigendomsrechten van de inhoud die door deze website wordt gehost.

De inhoud van deze website kan worden gedownload naar de terminal van de gebruiker (download), op voorwaarde dat dit voor privégebruik en zonder enig commercieel doel is; daarom mag u de inhoud van deze website niet exploiteren, reproduceren, distribueren, wijzigen, openbaar communiceren, toewijzen, transformeren of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden.

De handelsnaam, merken, logo's, producten en diensten op deze website zijn wettelijk beschermd.

Ideas Ibiza Publicidad SL behoudt zich de mogelijkheid voor om de overeenkomstige juridische acties uit te voeren tegen gebruikers die intellectuele eigendomsrechten schenden of schenden.

Links

De aanwezigheid van links (links) op de webpagina's van Ideas Ibiza Publicidad SL is uitsluitend voor informatieve doeleinden en impliceert in geen geval een suggestie, uitnodiging of aanbeveling daarover.

Menu uit cambas 2024
Feestkalender

Volledige kalender met feesten op Ibiza het hele jaar door.

Menu uit cambas 2024
Plannen voor vandaag

De beste plannen voor het dagelijks leven, het hele jaar door

kalenders 2024
Excursies

Bezoeken, excursies, boten, ontdek Ibiza met het beste aanbod.

Zoek in

Geïmporteerde set

Selecteer taal

Mis niets

Elke week sturen we je evenementen, nieuws en de beste plannen om te doen op Ibiza naar je e-mail.

Deze website gebruikt eigen cookies en cookies van derden voor een correcte werking en voor analytische doeleinden. Het bevat links naar websites van derden met een privacybeleid van derden die u wel of niet kunt accepteren wanneer u deze bezoekt. Door op de knop Accepteren te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van deze technologieën en de verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden.
Privacy