Menu uit cambas 2024
WAT TE DOEN VANDAAG

KALENDER VAN EVENEMENTEN HET HELE JAAR

Menu uit cambas 2024
FEESTEN Kalender

ALLE PARTIJEN - ALLE KAMERS

Menu uit cambas 2024
Autoverhuur

Alle soorten voertuigen te huur

Menu uit cambas 2024
Bootverhuur

Motorboten en zeilboten voor dagcharter

Ibiza feestjes
BOOT PARTIJ IBIZA

DE BESTE BOOTFEESTJES

Menu uit cambas 2024
Hotel boeken

Hotels en appartementen op Ibiza

Menu uit cambas 2024
MAGAZINE IBIZA

de meest interessante berichten

Menu uit cambas 2024
MENU VAN VANDAAG

Dagelijks BIJGEWERKT

Menu uit cambas 2024
VIP TABLE-diensten

reservering van tafels en VIP-services

Menu uit cambas 2024
WAT TE DOEN VANDAAG

KALENDER VAN EVENEMENTEN HET HELE JAAR

Menu uit cambas 2024
FEESTEN Kalender

ALLE PARTIJEN - ALLE KAMERS

Menu uit cambas 2024
Autoverhuur

Alle soorten voertuigen te huur

Menu uit cambas 2024
Bootverhuur

Motorboten en zeilboten voor dagcharter

Ibiza feestjes
BOOT PARTIJ IBIZA

DE BESTE BOOTFEESTJES

Menu uit cambas 2024
Hotel boeken

Hotels en appartementen op Ibiza

Menu uit cambas 2024
MAGAZINE IBIZA

de meest interessante berichten

Menu uit cambas 2024
MENU VAN VANDAAG

Dagelijks BIJGEWERKT

Menu uit cambas 2024
VIP TABLE-diensten

reservering van tafels en VIP-services

De Eigenaar informeert u over zijn Privacybeleid met betrekking tot de behandeling en bescherming van persoonlijke gegevens van gebruikers die kunnen worden verzameld tijdens het browsen door de Website: https://welcometoibiza.com

In die zin garandeert de houder de naleving van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, weerspiegeld in de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (LOPD GDD). Het voldoet ook aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (RGPD).

Het gebruik van de website impliceert de aanvaarding van dit privacybeleid evenals de voorwaarden opgenomen in de  Wettelijke Kennisgeving .

Verantwoordelijke identiteit

Beginselen toegepast bij gegevensverwerking

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens past de houder de volgende principes toe die voldoen aan de vereisten van de nieuwe Europese verordening gegevensbescherming (AVG):

Verkrijgen van persoonlijke gegevens

Om door de website te bladeren, hoeft u geen persoonlijke informatie te verstrekken.

De gevallen waarin u uw persoonlijke gegevens verstrekt, zijn de volgende:

plicht

De houder deelt u mee dat u op uw persoonlijke gegevens het recht hebt om:

De uitoefening van deze rechten is persoonlijk en moet daarom rechtstreeks worden uitgeoefend door de belanghebbende, die dit rechtstreeks bij de Eigenaar aanvraagt, wat betekent dat elke klant, abonnee of medewerker die zijn gegevens op elk moment heeft verstrekt, contact kan opnemen met de Eigenaar en informatie kan opvragen over de gegevens die u hebt opgeslagen en hoe u deze hebt verkregen, de rectificatie ervan vragen, de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens aanvragen, zich verzetten tegen de behandeling, het gebruik ervan beperken of de verwijdering van deze gegevens in de bestanden van de houder vragen.

Om uw rechten uit te oefenen, moet u uw verzoek samen met een fotokopie van het nationale identiteitsdocument of een equivalent daarvan verzenden naar het e-mailadres: info@ideasibiza.es

De uitoefening van deze rechten omvat geen gegevens die de Houder verplicht is te bewaren voor administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

U hebt het recht op effectieve rechterlijke bescherming en om een ​​claim in te dienen bij de controle-instantie, in dit geval het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de verordening.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u verbinding maakt met de Website om een ​​e-mail naar de Eigenaar te sturen of u abonneert op de nieuwsbrief, verstrekt u persoonlijke informatie waarvoor de Eigenaar verantwoordelijk is. Deze informatie kan persoonlijke gegevens bevatten, zoals uw IP-adres, voor- en achternaam, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie. Door deze informatie te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat uw informatie wordt verzameld, gebruikt, beheerd en opgeslagen door – Dinahosting – alleen zoals beschreven op de pagina’s:

De persoonlijke gegevens en het doel van de behandeling door de houder verschillen volgens het systeem voor het vastleggen van informatie:

Er zijn andere doeleinden waarvoor de houder persoonsgegevens verwerkt:

Beveiliging van persoonlijke gegevens

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, neemt de Eigenaar alle redelijke voorzorgsmaatregelen en volgt de beste praktijken van de branche om verlies, misbruik, onjuiste toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging daarvan te voorkomen.

De website wordt gehost bij: Dinahosting. De veiligheid van de gegevens is gewaarborgd, aangezien zij hiervoor alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen treffen. Voor meer informatie kunt u hun privacybeleid raadplegen.

Inhoud van andere websites

De pagina's van deze website kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, artikelen, enz.). De ingesloten inhoud van andere websites gedraagt ​​zich op precies dezelfde manier alsof u de andere website had bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, een extra trackingcode van derden insluiten en uw interactie volgen met behulp van deze code.

Cookiebeleid

Om deze website goed te laten werken, moet u cookies gebruiken. Dit is informatie die is opgeslagen in uw webbrowser.

Legitimatie voor gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is:

Persoonlijke gegevenscategorieën

De categorieën persoonsgegevens die door de houder worden verwerkt, zijn:

Bewaring van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die aan de houder worden verstrekt, worden bewaard totdat hij om verwijdering verzoekt.

Ontvangers van persoonlijke gegevens

Op de pagina Privacybeleid van Google kunt u zien hoe Google omgaat met privacy met betrekking tot het gebruik van cookies en andere informatie: https://policies.google.com/privacy?hl=es

U kunt ook een lijst bekijken van de soorten cookies die door Google en zijn partners worden gebruikt en alle informatie over hun gebruik van advertentiecookies op:

Surfen op het web

Tijdens het browsen op de Website kunnen niet-identificerende gegevens worden verzameld, waaronder het IP-adres, geolocatie, een overzicht van hoe de diensten en sites worden gebruikt, browsegewoonten en andere gegevens die niet kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

De website maakt gebruik van de volgende analyseservices van derden:

De Eigenaar gebruikt de verkregen informatie om statistische gegevens te verkrijgen, trends te analyseren, de site te beheren, navigatiepatronen te bestuderen en demografische informatie te verzamelen.

De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens gemaakt door de webpagina's die toegankelijk zijn via de verschillende links die de Website bevat.

Nauwkeurigheid en waarheidsgetrouwheid van persoonlijke gegevens

U stemt ermee in dat de aan de houder verstrekte informatie correct, volledig, nauwkeurig en actueel is en dat deze naar behoren wordt bijgewerkt.

Als gebruiker van de website bent u als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de gegevens die naar de website worden verzonden, en ontslaat de eigenaar van elke verantwoordelijkheid in dit verband.

Acceptatie en toestemming

Als gebruiker van de website verklaart u op de hoogte te zijn van de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens, aanvaardt u en stemt u in met de behandeling ervan door de eigenaar op de manier en voor de doeleinden die worden aangegeven in dit privacybeleid.

Om contact op te nemen met de houder, u te abonneren op een nieuwsbrief of opmerkingen te maken op deze website, moet u dit privacybeleid accepteren.

Wijzigingen in het privacybeleid

De houder behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om het aan te passen aan wetgevende of jurisprudentiële ontwikkelingen, evenals aan industriële praktijken.

Dit beleid is van kracht totdat het wordt aangepast door anderen, naar behoren gepubliceerd.

Privacybeleid

Dit privacybeleid regelt het gebruik van de internetportaalservice met https://welcometoibiza.com Wiens verantwoordelijke voor identificatiedoeleinden is:

• Verantwoordelijk: Ideeën Ibiza Advertising SL
• NIF: B72968951
• Adres: Calle Portinatx 21, 07800 Ibiza, Balearen – Spanje.
• Telefoon: (+34) 639 616 895
• E-mail: info@ideasibiza.es
• Gegevens uit het handelsregister: Geregistreerd in het handelsregister van Eivissa, volume 390, boek, sectie, folio 167, pagina IB-19516, 1e vermelding.

De Verantwoordelijke garandeert de naleving van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, weergegeven in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (RGPD) en in organieke wet 3 /2018, van 5 december, Bescherming van Persoonsgegevens en Garantie van Digitale Rechten (LOPDGDD). Voldoet ook aan).

Principes, welke hanteren wij bij gegevensverwerking?

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens zal Verwerkingsverantwoordelijke de volgende grondslagen hanteren die voldoen aan de eisen van de AVG:

 • Principe van legaliteit, loyaliteit en transparantie: De Verantwoordelijke zal altijd toestemming nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens die voor een of meer specifieke doeleinden kunnen zijn waarover de Verantwoordelijke de Gebruiker vooraf in absolute transparantie zal informeren.
 • Principe van gegevensminimalisering: De Verantwoordelijke zal alleen de gegevens opvragen die strikt noodzakelijk zijn voor het doel of de doeleinden waarvoor ze worden opgevraagd.
 • Principe van beperking van de bewaartermijn: de verantwoordelijke bewaart de verzamelde persoonsgegevens gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het doel of de doeleinden van de behandeling.
 • Principe van integriteit en vertrouwelijkheid: De verzamelde persoonsgegevens zullen zodanig worden behandeld dat de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit ervan worden gegarandeerd.
  De Verwerkingsverantwoordelijke neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot of misbruik van de gegevens van zijn gebruikers door derden te voorkomen.

Doel, waarom behandelen wij uw gegevens?

Wanneer u verbinding maakt met de website om een ​​e-mail te sturen naar de verantwoordelijke partij, een opmerking op een artikel of pagina te schrijven, u te abonneren op de nieuwsbrief, verstrekt u persoonlijke informatie waarvoor de eigenaar verantwoordelijk is.
De persoonsgegevens en het doel van de behandeling door de Verantwoordelijke zijn verschillend afhankelijk van het systeem voor het vastleggen van informatie:

 • Contactformulieren: De Verantwoordelijke vraagt ​​om persoonlijke gegevens, waaronder mogelijk: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en websiteadres om vragen van gebruikers te beantwoorden, deze gegevens worden meegedeeld aan de aanbieder met degene met wie u contact wilt opnemen met u in verband met het verzoek dat u via dit contactformulier heeft gedaan.
 • Commentaarformulieren: De Verwerkingsverantwoordelijke vraagt ​​om persoonlijke gegevens, waaronder mogelijk: voor- en achternaam, e-mailadres en websiteadres om te reageren op opmerkingen van gebruikers.
 • Nieuwsbriefformulier: Door uw registratie geeft u de Verantwoordelijke toestemming om u commerciële communicatie te sturen over de producten en diensten die verband houden met de activiteit van de website die door de Verantwoordelijke wordt beheerd.

Het invullen van het registratieformulier is verplicht om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde diensten die op internet worden aangeboden. Het niet verstrekken van de gevraagde persoonlijke gegevens of het niet accepteren van dit gegevensprivacybeleid betekent dat het onmogelijk is om te registreren, in te schrijven of deel te nemen aan een van de promoties waarvoor om persoonlijke gegevens wordt gevraagd.

Herkomst van de gegevens Waar halen we uw gegevens vandaan?

De verzamelde persoonsgegevens zijn rechtstreeks afkomstig van de informatie die door de geïnteresseerden wordt aangeboden via de website van Verantwoordelijke.Om door de website te bladeren is het niet nodig om persoonsgegevens te verstrekken.

De Verwerkingsverantwoordelijke verkrijgt uw gegevens:

 • Door contact op te nemen via de contactformulieren of door een e-mail te sturen.
 • Bij het reageren op een artikel of op een pagina.
 • Door je aan te melden voor een inschrijfformulier of een nieuwsbrief.

Rechtmatigheid, wat is de rechtmatigheid voor de verwerking van uw gegevens?

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op:

 • De toestemming van de belanghebbende voor de verwerking van zijn gegevens, in overeenstemming met artikel 6. 1. a) van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit geval zal de behandeling worden uitgevoerd om te reageren op de gebruiker die contact opneemt met de Verantwoordelijke via instant messaging-systemen, evenals via de formulieren op de website van de Verantwoordelijke, zodat de gebruiker de "Ik heb gelezen en accepteer de privacybeleid" box.privacy".
 • De noodzakelijke uitvoering van een contract waarbij de belanghebbende partij is of voor de toepassing op zijn verzoek van precontractuele maatregelen, in overeenstemming met artikel 6. 1. b) van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ontvangers Aan wie geven we uw gegevens door?

Persoonsgegevens worden alleen overgedragen in overeenstemming met wettelijk vastgelegde verplichtingen of ter ondersteuning van de diensten die verband houden met deze behandeling.

Bewaring, hoe lang bewaren wij uw gegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens minimaal 5 jaar in het geval u klant bent en voor strikte naleving van de wettelijke verplichtingen die zijn vastgelegd in de regelgeving.

Als u geen klant bent, bewaren wij uw gegevens gedurende de minimale tijd die nodig is om onze relatie te beheren.

Cookiebeleid

Om deze website goed te laten werken, moet u cookies gebruiken. Dit is informatie die is opgeslagen in uw webbrowser.
U kunt alle informatie met betrekking tot het beleid voor het verzamelen en behandelen van cookies raadplegen op de pagina van: Política de Cookies.

Rechten, wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt?

Als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke kent de huidige wetgeving u een reeks rechten toe. Hieronder geven we u een beknopte uitleg van elk recht om uw uitoefening te vergemakkelijken:

 • Recht op inzage: U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken en voor welke doeleinden wij deze verwerken.
 • Recht op rectificatie: Uw gegevens blijven altijd van u, en als zodanig kunt u ons op elk moment vragen om ze te rectificeren als de gegevens in onze administratie onjuist zijn.
 • Recht op verwijdering: U kunt te allen tijde vragen om uw persoonsgegevens uit onze bestanden te verwijderen. Houd er echter rekening mee dat, in bepaalde omstandigheden, naleving van de huidige wetgeving de effectieve uitoefening van dit recht kan verhinderen, zoals we hierboven hebben aangegeven in het gedeelte over gegevensbewaring.
 • Recht van verzet: U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens met betrekking tot een van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, in overeenstemming met het privacybeleid dat in elk geval van toepassing is.
 • Recht op beperking van de behandeling: U kunt in de volgende gevallen om beperking van de behandeling verzoeken:
  • Als u van mening bent dat de gegevens die wij over u bewaren niet juist of nauwkeurig zijn;
  • Ja, indien u van mening bent dat wij uw gegevens niet rechtmatig behandelen, maar u er de voorkeur aan geeft dat wij de behandeling ervan beperken tot de verwijdering ervan;
  • Als de gegevens die we bewaren niet langer nodig zijn voor ons op basis van het doel waarvoor we ze hebben verzameld, maar u ons nodig heeft om ze te bewaren om juridische claims in te dienen;
  • Indien u, na gebruik te hebben gemaakt van het recht om u te verzetten tegen een behandeling, in afwachting bent van een reactie van ons hierover.
 • Recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens: U hebt het recht, waar technisch mogelijk en redelijk, om te verzoeken dat de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt rechtstreeks aan een andere gegevensbeheerder worden doorgegeven. Indien mogelijk zullen wij uw gegevens rechtstreeks aan die andere verwerkingsverantwoordelijke verstrekken, maar zo niet, dan zullen wij deze aan u verstrekken in een standaardformaat.

Zolang wij uw gegevens behandelen op basis van toestemming, kunt u deze te allen tijde intrekken, zonder dat dit voor u verdergaande gevolgen heeft dan, volgens het uitgeoefende recht, u bepaalde diensten niet te kunnen leveren.

De uitoefening van de rechten die zij heeft, kan worden uitgevoerd door contact op te nemen met de Verantwoordelijke op een van de volgende manieren:

 1. Per e-mail gericht aan: info@ideasibiza.es
 2. Post geadresseerd aan de corresponderende Treatment Manager. e-mail (beschouwd in de documentkop).

In het geval dat u een bepaald recht niet wilt uitoefenen, maar u een vraag of suggestie moet doen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ook contact opnemen met de overeenkomstige verwerkingsverantwoordelijke (vermeld in de titel van het document ). .
Houd er rekening mee dat u in ieder geval altijd een klacht kunt indienen bij de Bevoegde Autoriteit op het gebied van gegevensbescherming als u van mening bent dat wij uw gegevens niet rechtmatig hebben verwerkt of dat wij niet hebben gereageerd op uw verzoeken of rechten.

In Spanje is de bevoegde autoriteit het Spaanse bureau voor gegevensbescherming.

Toestemming minderjarigen, wat gebeurt er als u minderjarig bent?

In het geval dat sommige van onze diensten specifiek gericht zijn op kinderen onder de veertien jaar, zullen we de toestemming van de ouders of voogden vragen voor het verzamelen van persoonlijke gegevens of, in voorkomend geval, voor de geautomatiseerde verwerking van gegevens in overeenstemming met artikel 7 van de LOPDGDD.

Nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid en veiligheid van de gegevens, hoe gaan wij met uw gegevens om?

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de opgenomen gegevens, en ontheft ons van elke verantwoordelijkheid in dit opzicht. Gebruikers garanderen en zijn in ieder geval verantwoordelijk voor de juistheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonlijke gegevens en verbinden zich ertoe deze naar behoren bij te houden. De gebruiker stemt ermee in om volledige en correcte informatie te verstrekken in de registratie- of abonnementsformulieren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de informatie die niet door ons is opgesteld en waarvoor een andere bron wordt vermeld, om welke reden wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden met betrekking tot hypothetische schade die zou kunnen worden veroorzaakt door het gebruik van genoemde informatie.

We behouden ons ook het recht voor om de informatie op internet bij te werken, te wijzigen of te verwijderen en kunnen de toegang tot die informatie zelfs beperken of weigeren.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies die de Gebruiker lijdt als gevolg van fouten, defecten of weglatingen in de door de verantwoordelijke persoon verstrekte informatie, op voorwaarde dat deze afkomstig is van externe bronnen.

De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en onderworpen aan passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang te voorkomen.

U kunt een claim indienen bij het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming, met name wanneer u geen voldoening hebt verkregen bij de uitoefening van uw rechten, op het postadres en/of elektronische adres dat op de pagina wordt vermeld. www.aepd.es.

Menu uit cambas 2024
Feestkalender

Volledige kalender met feesten op Ibiza het hele jaar door.

Menu uit cambas 2024
Plannen voor vandaag

De beste plannen voor het dagelijks leven, het hele jaar door

kalenders 2024
Excursies

Bezoeken, excursies, boten, ontdek Ibiza met het beste aanbod.

Zoek in
Geïmporteerde set
Selecteer taal
Mis niets

Elke week sturen we je evenementen, nieuws en de beste plannen om te doen op Ibiza naar je e-mail.

Deze website gebruikt eigen cookies en cookies van derden voor een correcte werking en voor analytische doeleinden. Het bevat links naar websites van derden met een privacybeleid van derden die u wel of niet kunt accepteren wanneer u deze bezoekt. Door op de knop Accepteren te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van deze technologieën en de verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden.
Privacy